Dự án nhạc cụ, thiết bị âm thanh của Việt Hoàng Phong và các đối tác chính thức.