Nhạc lý căn bản và nâng cao, kiến thức âm nhạc và kĩ thuật chọn lựa nhạc cụ.