Sheet vàng, sheet nhạc trẻ, sheet nhạc thánh ca gồm các bộ sưu tập, những bản nhạc thông dụng.