Tài liệu kỹ thuật thiết bị âm thanh, hướng dẫn thiết kế, lắp đặt hệ thống âm thanh gia đình và chuyên nghiệp.