Micro hội nghị

Micro hội nghị sử dụng cho hội trường, ghế chủ tọa, ghế tọa đàm sản phẩm cao cấp, phân phối tại Việt Hoàng Phong.

Xem giỏ hàng “Micro Hội Nghị Sennheiser DL-338” đã được thêm vào giỏ hàng.