Guitar Việt Nam

Đàn guitar được gia công theo yêu cầu Việt Hoàng Phong, sản phẩm cao cấp có Ty chỉnh cong cần, âm thanh chuẩn và sáng. Nhiều mẫu mã chọn lựa.