Phụ kiện âm thanh

 Máy đếm nhịp Metronome Yamaha Máy đếm nhịp Metronome Yamaha
700,000₫
 Micro không dây TONSHEN TS8400 Micro không dây TONSHEN TS8400
4,500,000₫
 Micro Không Dây TONSHEN TS6500 Micro Không Dây TONSHEN TS6500
5,699,000₫
 Micro Không Dây Shure UR7D Micro Không Dây Shure UR7D
3,750,000₫
 Micro Không Dây Shure UR6D Micro Không Dây Shure UR6D
4,000,000₫
 Micro Không Dây Shure UR4S Micro Không Dây Shure UR4S
3,790,000₫
 Micro Không Dây Shure UR4D Micro Không Dây Shure UR4D
3,850,000₫
 Micro Không Dây Shure UR24D Micro Không Dây Shure UR24D
5,250,000₫
 Micro Không Dây Shure UG4 Micro Không Dây Shure UG4
3,750,000₫
 Micro Không Dây Shure UG3 Micro Không Dây Shure UG3
3,450,000₫
 Micro Không Dây Shure UG2 Micro Không Dây Shure UG2
3,250,000₫
 Micro Không Dây Shure U930 Micro Không Dây Shure U930
1,800,000₫
 Micro Không Dây Shure U830 Micro Không Dây Shure U830
2,050,000₫
 Micro Không Dây Shure U820 Micro Không Dây Shure U820
1,550,000₫
 Micro Không Dây Shure U820 Micro Không Dây Shure U820
1,680,000₫
 Micro Không Dây Shure PGX4 Micro Không Dây Shure PGX4
2,250,000₫
 Micro Không Dây Shure LX88 III Micro Không Dây Shure LX88 III
1,480,000₫
 Micro Không Dây Shure SM388 Micro Không Dây Shure SM388
580,000₫
 Micro Không Dây Shure LX88 II Micro Không Dây Shure LX88 II
1,200,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser QM9000 Micro Không Dây Sennheiser QM9000
5,400,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser EW335G2 Micro Không Dây Sennheiser EW335G2
3,750,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser EW-135g3 Micro Không Dây Sennheiser EW-135g3
5,250,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser EW-122G2 Micro Không Dây Sennheiser EW-122G2
3,200,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser EW-100G3 Micro Không Dây Sennheiser EW-100G3
5,250,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser EM 3732 Micro Không Dây Sennheiser EM 3732
2,600,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser 5000G3 Micro Không Dây Sennheiser 5000G3
5,850,000₫
 Micro Không Dây Sennheiser 135G2 Micro Không Dây Sennheiser 135G2
3,200,000₫
 Micro không dây MERES 9310 ES Micro không dây MERES 9310 ES
6,500,000₫
 Micro Không Dây Bose U880 Micro Không Dây Bose U880
3,250,000₫
 Micro Hợp Xướng Condenser Takstar SGC-568 Micro Hợp Xướng Condenser Takstar SGC-568
2,000,000₫
 Micro Hội Nghị Sennheiser SM650 Micro Hội Nghị Sennheiser SM650
2,400,000₫
 Micro Hội Nghị Sennheiser DL-338 Micro Hội Nghị Sennheiser DL-338
2,050,000₫
 Micro hội nghị Philip CCS 800 Micro hội nghị Philip CCS 800
2,200,000₫
 Micro Hội Nghị Không Dây Takstar MS-168W Micro Hội Nghị Không Dây Takstar MS-168W
1,850,000₫
 Micro Hội Nghị JTS Micro Hội Nghị JTS
2,250,000₫
 Micro Có Dây SHURE SM58 Micro Có Dây SHURE SM58
820,000₫
 Micro Có Dây SHURE Beta 58A Micro Có Dây SHURE Beta 58A
900,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E845 Micro Có Dây Sennheiser E845
1,080,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E838 Micro Có Dây Sennheiser E838
1,280,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E835 Micro Có Dây Sennheiser E835
1,050,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E815s Micro Có Dây Sennheiser E815s
1,150,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E828S Micro Có Dây Sennheiser E828S
1,220,000₫
 Micro Có Dây Sennheiser E822s Micro Có Dây Sennheiser E822s
820,000₫
 Micro Có Dây CEER KTV8 Micro Có Dây CEER KTV8
850,000₫
 Micro Cài Áo Sennheiser EW100g2 Micro Cài Áo Sennheiser EW100g2
3,750,000₫
 Mixer Soundcraft EFX8 Mixer Soundcraft EFX8
4,850,000₫
 Mixer Allen&Heath ZED12FX Mixer Allen&Heath ZED12FX
7,900,000₫
 Mixer Allen&Heath ZED22FX Mixer Allen&Heath ZED22FX
12,800,000₫
 Máy trợ giảng Shuke SK290 thế hệ 2 Máy trợ giảng Shuke SK290 thế hệ 2
1,700,000₫
 Máy trợ giảng Sonic BG-010 Máy trợ giảng Sonic BG-010
1,650,000₫
 Loa trợ giảng Shuke SK388 thế hệ 2 Loa trợ giảng Shuke SK388 thế hệ 2
1,640,000₫
 Loa trợ giảng Sonic 1800 Loa trợ giảng Sonic 1800
3,550,000₫
 Loa vali kéo Samba AV608 Loa vali kéo Samba AV608
5,100,000₫
 Loa vali kéo Oris T015 Loa vali kéo Oris T015
4,100,000₫
 Loa vali kéo KEDN KN-780D Loa vali kéo KEDN KN-780D
6,850,000₫
 Loa vali kéo Oris T012 Loa vali kéo Oris T012
3,400,000₫
 Loa vali kéo Bock 2315 Loa vali kéo Bock 2315
3,500,000₫
 Loa vali kéo Bock 2312 Loa vali kéo Bock 2312
2,700,000₫
 Loa lưu động KEDN KN-120D Loa lưu động KEDN KN-120D
12,800,000₫
 Loa lưu động BOSA PA-1200 Loa lưu động BOSA PA-1200
8,000,000₫