CÁC BẠN THÂN MẾN! NGÀY HÔM NGHỆ SỐNGÀY CÀNG PHÁT TRIỂN KÉO THEO SỰ CẢI TIẾN MẠNH TRÊN CÁC THIẾT BỊ ÂM THANH,QUA ĐÓ NGƯỜI DÙNG CHỈ CẦN CÀI ĐẶT SẴN NHỮNG THÔNG SỐ MÀ CÔNG CẦN CHỈNH CƠ NHƯ TRƯỚC ĐÂY.

Vì thế ngày hôm nay Việt Hoàng Phong xin chia sẻ một số thông số cơ bản và cưc kì đơn giản này.

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Music :

+ music input : port 1 ( cổng kết nổi có 2 cổng 1 và 2 ở mặt sau . ở đây chọn cổng 1 )

+ music HPF : OFF

+LHP : 12db2

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Mic :

+Mic FBE : 1 ( đây là phần chống hú . để mức 3 là mức chống hú nhiều nhất . để mức 1 chống hú ít nhất nhưng hay nhất )

+Mic HPF : 120Hz

+Attack time : 45ms

+Release time : Altx8

+Limit Ratio : 4.0

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Effect :

+Echo level : +100

+Echo Direct : +0

+Echo HPF : nên để lớn hơn 100 Hz

+Echo LPF : nên để thấp hơn 11000 Hz

+Echo per delay : 0ms

+Echo delay time : 200ms

+Echo repeat : 60%

+Echo R CH PER Delay : 0%

+Echo R CH Delay Time : 0%

+Reverb level : +50%

+Reverb Direct : +0%

+Reverb HPF : để lớn hơn 100Hz

+Reverb LPF : để nhỏ hơn 11000Hz

+Echo PER Delay : 20ms

+Reverb Time : 2625 ms

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Main output :

+ Music Level  : +100 %

+Direct Level : +100%

+Echo level : +100%

+Reverb level : +100%

+Limit level : 14 dBu

+Attack time : 45 ms

+Release time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+L CH Delay : 20ms

+R CH Delay : 20ms

Chú ý : góc dưới cùng bên phải của trình cài đặt có 4 ô lần lượt là Auto , Manual , sing , disco bấm chọn Manual sau đó chọn sing hoặc disco tùy mục đích sử dụng ( sing để cho mục đích ca hát , karaoke … còn disco để cho mục đích nghe nhạc ví dụ như trong các bar …)

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Center output :

+Music gain : +100%

+Direct gain : +100%

+Echo gain : +100%

+Reverb gain : +100%

+Limit level : 14 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : OFF

+LPH : 12dB

+Delay : 0 ms

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục SUB output :

+Music gain : +200%

+Direct Gain : 0%

+Delay : 0 ms

+Limit level : 14 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : nên để lớn hơn 31 Hz

+HPF Q : 0.5    user 12db

+LPF : 300Hz

+LPFQ : khóa   butterworth 24

Chọn manual rồi chọn sing hoặc disco tùy mục đích như đã nói ở phần trên

  • Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục SUR output :

+Music Gain : 0%

+Direct Gain : 0%

+ECHO Gain : 0%

+Reverb Gain : 0%

+Limit Level : 14 dBu

+Attack Time : 45 ms

+Release Time : Atk x 8

+Limit Ratio : 4

+HPF : OFF

+L CH Delay : 0 ms

+R CH Delay : 0 ms

Chọn manual rồi chọn Sing hoặc Disco

Tiếp theo đến mục control

  1. Chức năng và các thông số cần quan tâm ở mục Control > volume panel

+  music start : 35

+ mic start : 24

+ effect start : 22

+ music limit : 75

+ effect limit : 40

+ mic limit : 40

Sau khi đặt thông số xong tại phần Auto key lock chọn enable để người ngoài không chỉnh sửa bên ngoài làm thay đổi thông số đã cài đặt

  • control > system panel ( lưu thông số đã cài đặt )

Sau khi cài đặt các thông số ưng ý ta sẽ lưu phần cài đặt lại để sau này gặp trường hợp tương tự chỉ việc mở thông số đã lưu sử dụng cho vang số cần cài đặt .

+ tại Mode name ( điền tên muốn lưu cho phần cài đặt )> save in pc ( lưu phần cài đặt vào máy tính )

+ chọn phần cài đặt đã lưu trên máy > upload to equipment ( áp dụng phần cài đặt đã lưu trên máy tính  cho vang số kết nối với máy tính )

Ngoài ra bạn có thể sử dụng vang số Digital để setup một dàn âm thanh sân khấu với sơ đồ dưới đây:

Trên đây là cách cài đặt thông số cơ bản cho vang số băng phần mềm trên máy tính . Tùy từng trường hợp, từng thiết bị loa và không gian phòng mà người cài đặt sẽ điều chỉnh thay đổi thông số sao cho phù hợp với môi trường sử dụng.

Chat Zalo