Nhạc sĩ Dương Thiệu Tước sinh ngày 14.01.1915. Quê ông ở làng Vân Đình, quận Ứng Hòa, tỉnh Hà Đông là một nhạc sĩ tiền chiến nổi tiếng và được coi là một trong những nhạc sĩ tiền phong của tân nhạc Việt Nam.

Nhạc phẩm “Đêm Tàn Bến Ngự” của nhạc sĩ Dương Thiệu Tước được viết vào cuối năm 1940. Nhạc phẩm được viết dựa theo các điệu Nam Bình, Nam Ai nổi bật cá tính của Huế.

Chat Zalo