Máy trợ giảng

Máy trợ giảng cho các giáo viên, giờ kinh, các buổi du lịch ngoài trời. Sản phẩm nhãn hiệu cao cấp Shuke, Sonic, CDLG.