TRÌNH ĐỘ BA

Các bài học trong trình độ 3 sẽ khó hơn một chút. Trước tiên, các bạn phải tập luyện chơi các nốt nhạc ở các quãng xa hơn, đặc biệt là tay trái; sau đó các bạn sẽ được học lần lượt về dấu thăng, dấu chấm dôi và các dấu lặng.
Các đoạn có nét chấm lướt (hình vòng cung với các nét đứt) là những đoạn tương đối khó, các bạn nên tập luyện riêng những đoạn này nhiều lần.
Bắt đầu từ phần này, chúng tôi sẽ hạn chế ghi chú các vị trí nốt. Các số ngón tay ghi trên khuông nhạc sẽ gợi ý cho các bạn nhận biết vị trí đặt tay trên phím.

Chat Zalo