Nhạc sĩ – Linh Mục Vinh Hạnh tên thật là Giuse Trần Phúc Hạnh sinh 7/51931 tại Hải Phòng. Nguyên quán tại giáo phận Phát Diệm

Cha là con thứ sáu trong một gia đình . Gia đình tuy có 12 anh chị em nhưng trong đó có 6 người đi tu và đã thành danh

LM.Rôcô Trần Phúc Long (1921 – 2002)

LM.Lui Trần Phúc Vỵ

LM. Anbetô Trần Phúc Nhân

Soeur Catarina Trần Thị Kim Bảo

Bênađêta Trần Thị Kim Hường.

1946 – 1951: Tu học tại Tiểu chủng viện Phúc Nhạc, Phát Diệm.

1952 – 1954: Đỗ tú tài, giáo sư trường trung học Trần Lục.

1955 – 1961: ông vào Nam. Học tại Đại chủng viện Xuân Bích (Vĩnh Long), Phát Diệm (Phú Nhuận, Sài Gòn) và Lê

Bảo Tịnh (Gia Định). Học âm nhạc với nhạc sĩ Võ Đức Thu.

29/04/1961: Thụ phong linh mục. Giáo sư tiểu chủng viện Thánh Phao lô (Phú Nhuận).

1965: Tốt nghiệp Cử nhân Văn Khoa và chuẩn bị thi bằng Cao học Ngữ học với tiểu luận: “Tâm tình người Việt Nam qua ngôn ngữ.”

16/03/1966: Qua đời vì bị bệnh hiểm nghèo đang độ chín muồi tài năng.

Đâu có tình yêu thương của nhạc sĩ – linh mục Vinh Hạnh là bài hát mà bất kỳ người công giáo nào cũng biết và được hát rất nhiều.

Chat Zalo